روانشناسی رنگ ها

روانشناسی رنگ ها

روانشناسی رنگ ها و هر آنچه یک طراح وب باید بداند

روانشناسان تست‌های متعددی طراحی کرده اند که با انجام آن می‌توان به روحیه خود پی برد. ترکیبات رنگی‌ای که افراد ایجاد می‌کنند نمودی از روحیه و روان آنهاست، درواقع افراد به رنگ‌هایی علاقه بیشتری نشان می‌دهند که در چهره خود به‌کاررفته است، رنگ پوست، چشم‌ها و مو بر ترکیب رنگی‌ای که افراد ایجاد می‌کنند تأثیر بخصوصی دارد.

 در کنار این ترکیبات رنگ‌هایی به کار می‌رود که تضاد شدیدی باهم دارند و به نظر خود فرد هماهنگی بسیاری با دیگر رنگ‌ها دارد، درواقع این رنگ‌ها رنگ‌های ذهنی فرد است. رنگ‌ها در کنار هم نمایی جدید ایجاد می‌کنند و برخی باعث جذابیت بیشتر آن و برخی باعث خفگی رنگ می‌شود.

روانشناسی رنگ ها

رنگ و شخصیت

 در روانشناسی نوین رنگ‌ها یکی از معیارهای سنجش شخصیت بشمار می‌آید؛ چراکه هر یک از آن‌ها تأثیر خاص روحی و جسمی را در یک فرد باقی گذاشته و رنگ نشانگر وضعیت روانی و جسمی وی می‌باشد. این موضوع با توجه به پیشرفت‌های دو دانش فیزیولوژی و روانشناسی به اثبات رسیده است.

 انسان از روزگاران بسیار دور تاکنون تحت نفوذ و تأثیر رنگ‌های پیرامون خود بوده است و درصد سال اخیر که صنعت رنگ‌سازی به نقطه اوج تحول خود رسیده است، تأثیر مزبور دوچندان شده و در همه مراحل زندگی روحی ما رخنه کرده است.

 پس از آزمایش معروف دوشارخ درزمینهٔ شناخت شخصیت انسان از طریق لکه‌های رنگین جوهر، آزمایش لوشر جدیدترین نظریه‌ای است که دراین مورد ارائه گردیده است. بار علمی آزمایش مزبور علاوه بر استفاده در موارد روانکاوی و روانشناسی، در سیستم‌های استخدامی نیز بکار گرفته می‌شود.

 دنیایی که ما ناظر آن هستیم، پوشیده از رنگ است. رنگ برای فرد، همانند هنرمند حائز اهمیت است. رنگ‌ها نقش مهمی در زندگی عاطفی ومعنوی ما بازی می‌کنند، ما به درخشش روزهای آفتابی و شادابی رنگ‌ها تمایل بیشتری داریم و از هوای ابری و خاکستری خسته می شویم.

رنگ و نورهای رنگی

 رنگ‌های اصلی عبارت ازقرمز، آبی، زرد و رنگ‌های نور اصلی عبارت است از قرمز، آبی، سبز؛ تفاوت بین رنگ و نور رنگی در سبز و زرد است.

رنگ و نورهای رنگی

تئوری رنگ‌ها

 رنگ و نور یکی هستند. قطره های ریز باران وقتی نور خورشید را از خود عبور می‌دهند مثل میلیونها منشور شیشه‌ای عمل می‌کنند و در مجموع شش رنگ را به وجود می آورند که اسمش رنگین کمان است.

 درحدود دویست سال پیش، نیوتن پدیده رنگین کمان را در اتاق خانه اش ایجاد کرد. برای این منظور، او خود را دراتاق کاملاً تاریکی قرار داده که تنها ازیک روزن بسیار کوچک نور به داخل آن عبور می‌کرده است، آنگاه با قرار دادن یک منشور سه گوش در در برابر این نور، موفق شده است نور سفید را به طیف های رنگی آن تجزیه کند.

واقعیت رنگ و اثر رنگی

 واقعیت رنگ‌ها از طیف رنگ مایه ها، به صورت فیزیکی و شیمیایی قابل تجزیه و تحلیل و تعریف هستند. تعاریف آنها از طریق مقایسه و توجه به تضادهای رنگی حاصل می‌گردد. ارزش یک رنگ کرماتیک (رنگین) در برابر رنگ روماتیک (بیرنگ) معلوم می‌شود. ادراک رنگ، واقعیتی است پسیکو فیزیک که از واقعیت پسیکوشیمیک آن متمایز است. همین مسئله پسیکو فیزیک آن است که آن را اثر رنگ می نامیم.

واقعیت رنگ واثرات آن در صورت وجود ترکیبات موزون و هماهنگ، قابل رؤیت است، درسایر موارد حالتهای متفاوت و جدیدی به وجود می‌آورند که در اینجا سعی می‌شود با مثالهای گوناگون حالات مختلف آن رابشناسیم.

 یک مربع سفید در زمینه سیاه بزرگتر از یک مربع سیاه به همان اندازه در زمینه سفید است. در نتیجه از مرزی که برای آن تعیین شده پافراتر می نهد وبیرون می‌زند. درحالی که سیاه جمع می‌شود و در خود فرومی رود.

 روانشناسی رنگ ها

یک مربع خاکستری روشن در زمینه‌ای سفید تیره به نظر می‌رسد و همان خاکستری روشن در زمینه سیاه روشن به نظر می‌آید.

مربع زرد رنگ در زمینه سفید، تیره تر از همان مربع زردی است که در زمینه سیاه قرارگرفته است. زرد در زمینه سفید دارای اثری ملایم ونمودی گرم است، در حالی که در زمینهٔ سیاه، مربع زرد درخشندگی فوق العاده پیدا می‌کند و نمودش سرداست و به طرف بیرون حرکت می‌کند.

مربع قرمز در زمینهٔ سفید به تیرگی می‌رود و درخشش آن کاهش می‌یابد، در حالی که قرمز در زمینهٔ سیاه به گرمی متمایل می رود و روشنی بیشتری به خود می‌گیرد.

مربع آبی در زمینه سفید دارای تیرگی و عمق است و زمینهٔ سفید نیز، از زمینه سفید مربع زرد، روشن تر است.

هماهنگی رنگها

 هنگامی که دربارهٔ هماهنگی رنگها صحبت می‌شود، معمولاً قضاوت روی اثرو عملکرد متقابل دو یا تعداد بیشتری رنگ به عمل می‌آید.

 تجربیات و آزمایش‌های متفاوت در مورد مطابقت ذهنی رنگها، نقطه نظرهای متفاوتی دارند. اغلب درنظر مردم، رنگهای هماهنگ آنهایی هستند که از یک خانواده باشند ویا در عین تنوع با جلوه یکسانی خودنمایی کنند، ویا رنگهایی که بدون کنتراست (تضاد) در مجاور هم قرار گیرند. به طور کلی عنوان هماهنگی (هارمونی) یا عدم هماهنگی فقط در رابطه با احساس انسان است.

هارمونی رنگ ها به چه معناست؟

 هارمونی، یعنی تعادل وتوازن بین قدرتهای رنگی. در این باره می‌توانیم یک آزمایش جالب در رابطه با عکس العمل فیزیولوژیکی دستگاه دیدمان انجام دهیم.

مثلاً اگر ما برای مدتی به یک مربع قرمز خیره شویم و سپس چشم را ببندیم، یک تصویر که به صورت مربع سبزرنگ است درنظرمان ظاهر می‌شود و بر عکس اگر به مربع سبز رنگ نگاه کنیم بعداز مدتی که چشم بسته می‌شود، مربع قرمزرنگ در چشم ظاهر می‌گردد. این آزمایش را می‌توان با بسیاری از رنگها انجام داد.

 این عکس العمل فیزیکی بدن نسبت به رنگ‌ها برای ایجاد تعادل وتوازن است واحساسی است که تضادهای پی در پی را به وجود می‌آورد.

 اگر مدتی به یک مربع سفید در سطح سیاه نگاه کنیم، بعد از مدتی که چشم را برگردانیم، همان مربع سفید در نظر مجسم می‌شود. به همین ترتیب اگر به یک مربع سیاه در سطح سفید نگاه کنیم و بعد چشم را برگردانیم، مربع سیاه به همان وضع در نظر ظاهر می‌گردد. این وضعیت موازنهٔ رنگ ها، به خودی خود در چشم بوجود می‌آید امادر صورتی که به یک مربع خاکستری متوسط که در روی زمینهٔ خاکستری متوسط است نگاه کنیم، دیگر آن حالت قبلی که در چشم باقی‌ماند بوجود نمی‌آید. این آزمایش نشان می‌دهدکه دستگاه بینایی به خاکستری معتدلی تمایل ونیاز دارد.

 تغییراتی که در ساختمان بینایی به ترتیب فوق به وجود می‌آید، مربوط به حالات مختلف ذهنی ودستگاه عصب بینایی است. هارمونی رنگها، اعصاب م ارا آرامش می‌دهد و این حالت پسیکو فیزیکی است که در مقابل رنگهای متضاد مکمل قرار دارد و معمولاً رنگ خاکستری نیزچنین آرامشی را در ذهن به وجود می‌آورد که هم از ترکیب سیاه وسفید به وجود می‌آید وهم از رنگ‌های مکمل؛ یعنی رنگ‌های اصلی (زرد، قرمز، آبی)

روانشناسی رنگ ها برای طراحان وب

 نتیجه گیری:

دانستن نکات فوق پیش‌نیازهای تبدیل شدن به یک طراح وب حرفه ای است. طراحی وب ربط مستقیمی با هنر، رنگ ها و روانشناسی دارد و برخلاف تصور اکثر طراحان، فقط کدنویسی و برنامه نویسی نیست. 

جهت اطلاع از جدید ترین مطالب سایت پیشنهاد می کنیم عضو خبرنامه شوید