قابل توجه

  • هزینه های هاست (سرور) و دامین می بایست سالیانه توسط کارفرما پرداخت شود. این هزینه ها به شرکت های ارائه دهنده سرور و دامین پرداخت خواهد شد برای مثال ایران هاست
  • پلن های فوق شامل امکانات بی شماری است که در اینجا قید نشده است.
  • اگر یک وب سایت امکاناتی نیاز داشته باشد که فراتر از قابلیت های عُرف در نظر گرفته شده باشد آنگاه با توجه به زمان مورد نیاز برای انجام آن توسط تیم، ممکن است هزینه ای به مبلغ اولیه اضافه گردد.